SSS

Sorularınız Var mı?

Sorularınızı Yanıtlamak İçin Buradayız: AND Klima

a) ÖNSÖZ
i) Termostat 35°C sıcaklıkta ayarlanmıştır, bu nedenle kabin içindeki sıcaklık daha düşükse, kompresör ve dış fan çalışmaz. Kabin içinde dolaşan hava soğutulmadığı için cihazın “çalışmadığı” gibi görünebilir.
ii) Termostatın 35°C olarak ayarlanması, klimanın ve kontrol panelindeki elektroniklerin doğru şekilde çalışmasını ve yoğuşmanın oluşmasını önlemesini sağlar; bu nedenle temel bir işletme parametresi ve garanti şartıdır.
b) BAŞLANGIÇ KOŞULLARI
i) Termostatı talimat kitabında verilen gösterimlere göre yerleştirin.
ii) Klima cihazının nominal gerilim derecesinde çalıştığından emin olun.
iii) Üç fazlı beslemeli klima kontrol üniteleri için (Döner Kompresörler), tüm fazların doğru şekilde bağlandığından ve ters bağlanmadığından emin olun (kabloları bağlama diyagramına bakın – K1 = Faz Sırası Kontrol Rölesi). Eğer fazlar ters bağlanmış veya bunlardan biri bağlanmamışsa, klima kontrol ünitesi kapalı olacaktır. Eğer klima cihazında bir ekran varsa, o da kapalı olacaktır.
iv) Klima kontrol ünitesi “Kapılar Açık Kontrolü” ile donatılmışsa, kapı temasının bağlı olduğundan emin olun. Değilse, ilgili terminalleri dış terminal şeridinin (X9-1 + X9-2) üzerinde kısa devre yapın. Klima kontrol ünitesi, güç kaynağı ve sinyaller için kablolarla donatılmışsa, 5 yönlü çok kutuplu kablonun 2 kırmızı kablosunu kısa devre yapın (kabloların bağlantı diyagramına bakın – SQP = Kapı teması).
Eğer SQP teması açıksa (kabinet kapıları açık), klima kontrol ünitesi kapalı olacaktır. Eğer klima cihazında bir ekran varsa, o da kapalı olacaktır.
Yukarıdaki noktaları kontrol ettikten sonra:
v) Klima cihazı güçlendirildiğinde iç fanın (Buharlaşma Batarya Tarafı) dönüp dönmediğinden emin olun (kabin içinde hava dolaşımı).
c) KLİMA CİHAZI TESTİ
Testi gerçekleştirmek için, termostat üzerindeki sıcaklık aşağıdaki gibi düşürülmelidir:
i) Elektromekanik termostat:
(a) Minimum sıcaklık ayarı durdurma vida kilidini gevşetin (sadece 2000 yılından önce üretilen modellerde bulunur), termostatın ölçek başlangıcına ulaşmasına izin vermek için.
(b) Kompresör ve dış fanın çalışmaya başladığı kesme noktasına ulaşmak için ayar vida saat yönünün tersine (bir tornavida kullanarak) çevirin.
ii) Ekranlı olmayan elektronik termostat:
(a) Kesme noktasına kadar saat yönünün tersine çevirin.
iii) Ekranlı elektronik termostat:
(a) Sıcaklığı ekrandan değiştirin (işlemi talimat kitabında ve/veya kabloların ikinci yüzünde kontrol edin).
iv) Kompresör ve dış fan (yoğuşturma batarya tarafı) çalışacak ve yaklaşık 15 dakika sonra ısıtılmış hava soğutucunun çıkış deliklerinden çıkacaktır (ısınmış hava, kabinin içindeki sıcaklık, çevre sıcaklığı, nem ve yoğuşturma bataryasının temizlik durumuna bağlı olarak değişecektir).
Yukarıda açıklanan şekilde klima cihazının doğru çalışmasını kontrol ettikten sonra, iç kontrol termostatını (elektromekanik veya elektronik) tekrar 35°C’ye getirin. Varsa, 35°C ayarını geri getirdikten sonra durdurma vidasını yerine yerleştirin, aksi takdirde termostat kırılabilir.
d) DOĞRU TERMOSTAT AYARI TESTİ
Bir dijital termometre ve tel dedektörün yardımıyla termostatın çalışmasını kontrol etmek mümkündür:
i) Dijital termometrenin dedektörünü kabin içindeki klima fanının yanına yerleştirerek hava sıcaklığı okumasının, termostatın etkilendiği sıcaklıkla aynı olduğunu kontrol edin.
ii) İşlemi gerçekleştirmeden önce 10 dakika bekleyin.
iii) Elektromekanik versiyon için termostat vida ayarını saat yönünün tersine doğru (0’dan maksimuma) yavaşça çevirerek kesme noktasına ulaşın; daha sonra termostat veri levhasında (veya düğmede) verilen değerin, dijital ölçüm cihazındaki değerle aynı olduğunu kontrol edin.

a) BAŞLANGIÇ KOŞULLARI
i) Klimayı çalıştırın; gerekirse “KLİMA KONTROL ÜNİTESİNİN ÇALIŞMASI” adlı TEST #1’in talimatlarını izleyin.
UYARI: TEST, KABİN TAMAMEN KAPALI OLMASI ŞARTIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Soğutulacak kabin içinde ölçüm yapılmamalıdır.
ii) Model filtrelerle donatılmışsa, MKS orijinalleri olduğundan ve temiz olduğundan emin olun.
iii) Teste devam etmeden önce en az 15 dakika bekleyin.
b) KLİMA CİHAZI SOĞUTMA KAPASİTESİ TESTİ
i) Dış devre kondenser giriş vantilinde (Duvar modeli: dış kapak alt kısmı / Çatı modeli: kapak üzerindeki yarıklar) çevre sıcaklığını ‘Ta’ ölçün.
ii) Kompresör çalışma döngüsü sırasında, kondenser çıkış vantilinde (Duvar modeli: dış kapak üst kısmı / Çatı modeli: çatıda veya kapak uzun yanında yarıklar) hava sıcaklığını ‘Tu’ ölçün. ‘Tu’, ‘Ta’dan (Tu > Ta) daha yüksek olacaktır.
iii) Aşağıdaki tabloyu tamamlayın ve bu sayfayı müşteri hizmetleri departmanımıza gönderin. Departmanımız, klima kapasitesi hakkında kısa bir raporla size hızlı bir şekilde yanıt verecektir.

a) BAŞLANGIÇ KOŞULLARI
i) Bu test, minimum koruma sınıfı IP 54 olan, kapıları KAPALI ve iç kontrol panosuna takılan klimalama ünitesinin EN AZ 1 SAAT boyunca çalıştırılmasından sonra yapılmalıdır. Ayrıca, son kurulum yerinin Maksimum Ortam Sıcaklık Koşullarını seçmek veya simüle etmek uygun olacaktır.
ii) Eğer modelde filtreler bulunuyorsa, bunların MKS orijinali olduğundan ve temiz olduğundan emin olun.
b) KLİMATİZASYON ÜNİTESİNİN BOYUTLANDIRMA TESTİ
i) Termostat ayarını kontrol edin (35°C OLMALIDIR).
ii) Bir termometreyi dolapta en sıcak noktaya yerleştirin, yaklaşık bir saat boyunca tutun ve sıcaklığı kaydedin.
c) TEST SONUÇLARI
i) Eğer sıcaklık 35°C / 40°C’Yİ AŞMIYORSA, klimalama ünitesi doğru boyutlandırılmış demektir.
ii) Eğer sıcaklık 40°C’Yİ AŞIYORSA, klimalama ünitesi YETERSİZ BOYUTLANDIRILMIŞTIR (güç yetersizdir). Bu durumda yeni bir boyutlandırma yapılması gereklidir (MKS’nin internet sitesini (www.andklima.com) kullanın veya “Klima ünitesi boyutlandırma” formunu isteyin).
iii) Eğer sıcaklık 35°C civarında KALIR VE SAATTE 6’DAN FAZLA KOMPRESÖR BAŞLANGICI SAYILIRSA, klimalama ünitesi AŞIRI BOYUTLANDIRILMIŞ ve daha kısa bir çalışma ömrüne sahip olacaktır (bu, kompresör başlangıçlarının sayısıyla ters orantılıdır). Bu durumda da yeni bir boyutlandırma yapılması gereklidir.

a) GİRİŞ

i) Klimalama ünitesinin tamamen düz bir konumda olduğundan emin olun (maksimum tolerans 2°’dir).

ii) Kondensasyon suyu, soğutulan kabin içindeki havanın nemini alarak oluşur ve dışarıdan nemli havanın girişi olmadan sağlanmaz.

iii) Çok nemli bir havanın ve kabindeki sıcaklığın çevrenin en az 10°C altında olduğu durumlarda, kabin duvarlarından kondensasyon oluşur.

iv) Klimalama ünitesi ilk kez çalıştırıldığında ve her seferinde kabin açıldığında, içerideki hava nem alır ve kondensasyon dışarıya boşaltılır, burada kompresör ısısı bu suyu buharlaştırır.

v) Kabindaki hava bu nedenle nemden arındırılır (suzulmuş) ve çevreden yeni hava girişi olana kadar öyle kalır.

vi) Yüksek nem oranı durumunda, kapı temasının kullanılması kesinlikle önerilir (klimalama ünitesi kesinlikle kapılar açıkken çalışmamalıdır, aksi halde buharlaşma batarya yüzeyindeki birikimli yüksek nem içeriye su püskürtür).

b) GENEL KONTROLLER

Eğer klimalama ünitesi sürekli olarak fazla kondensasyon üretiyorsa, aşağıdakileri kontrol edin:

i) Kabin minimum IP54 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Özellikle kabinin alt kısmında herhangi bir açıklık, yarık ve/veya delik olmamalıdır.

Zorla veya doğal hava dolaşımı olmamalıdır.

i) Şart i) sağlandığında, aşağıdaki adımları izleyin:

ii) Klimalama ünitesi kabin kapıları kapalı olarak çalışmalıdır. Eğer “kapılar açık” uyarı sistemi varsa, düzgün çalıştığından emin olun.

Kabin kapıları açıksa, klimalama ünitesini durdurun.

iii) Klimalama ünitesinin termostatı 35°C’NİN ALTINA AYARLANMAMALIDIR. Eğer öyleyse, fabrika ayarına geri dönün (kullanım talimatlarına göre).

c) ÇATI KLİMALAMA ÜNİTELERİ

i) Kondensat drenaj borusu:

(a) Hiçbir zaman (drenaj borusunun herhangi bir kısmında), klimalama ünitesi çıkış bağlantısından daha yüksek bir konumda olmamalıdır.

(b) Uçlarında serbest olmalıdır.

(c) Su seviyesinin üzerinde olmalıdır.

(d) Kabin çatısına, klimalama ünitesinin ağırlığı nedeniyle oluşan konkav yapıya asla konulmamalıdır.

Dışarıdaki kondensasyon ve herhangi bir sıvının birikmesi, iç kabinin içine sızabilir.

(e) Gerektiğinde kabin çatısını takviye edin ve su geçirmez olduğundan emin olun.

Bu işlemler kondensasyon üretimini azaltmada başarılı olmazsa, lütfen satış sonrası servis birimimizle iletişime geçin.

d) KOMPRESÖRE ZARAR

i) 35°C’nin altında bir sıcaklıkta ayarlanmış termostat, kompresörün aşırı soğumasına neden olabilir ve şu sorunlara yol açabilir:

(a) Yüzeyinde bir kondensasyon filmi oluşması. Bu kondensasyon, kompresörün elektrik parçalarına nüfuz edebilir ve kısa devreye yol açabilir.

(b) Sıvı gazın kompresöre geri dönmesi ve bunun sonucunda mekanik bozulma oluşması.

GAZ YÜKLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Soğutma devresinde bir vakum oluşturun ve basıncın 9 Pa’ya ulaşmasını sağlayın. Bunun için iki kompresör valf bağlantısını kullanın (basınç anahtarının bağlandığı teslim valfi, basınç anahtarını çıkarın). [1 Pascal (Pa) = 1 x 10-5 Bar].

Vakum pompasını durdurun ve basıncın 10 saniye boyunca stabil hale gelmesini bekleyin. Eğer bu süre içinde basınç 110 Pa’yi aşarsa, sızıntı olduğunu gösterir.

Tersine, eğer bu değerin altında kalıyorsa, (6) numaralı adıma devam edin.

20 bar basınçta azot gazı ile devreyi doldurarak sızıntıyı arayın.

Bütün kaynakları kontrol ederek su ve sabunla fırçalayın.

Sızıntıyı tamir ettikten sonra döngüyü tekrarlayın.

Giriş valfi üzerinden (teslim bağlantısını sökerek) klimalama ünitesinin veri levhasında belirtilen gaz türü ve miktarıyla doldurun. Veri levhası okunamaz durumdaysa, bu işlemi gerçekleştirmek için gereken verileri almak için bizimle iletişime geçin.

Vanaların koruma kapaklarını yeniden sıkıca sıkınmayı unutmayın.